Z histórie aj súčasnosti

Zopár obrázkov oboch kaštieľov z histórie aj zo súčasnosti